POW / MIA State Wreath - Connecticut

POW / MIA State Wreath - Connecticut
Click to enlarge image(s)