White POW / MIA - USA Crossed Flags

White POW / MIA - USA Crossed Flags
Click to enlarge image(s)
Actual Size 7/8"