Round POW / MIA

Round POW / MIA
Click to enlarge image(s)
Actual Size 3/4"