8" x 12" POW/MIA Stick Flag Endura Gloss

8" x 12" POW/MIA Stick Flag Endura Gloss
Click to enlarge image(s)
Mounted on a 1/4" x 18" black wooden staff.