12" x 18" POW/MIA Stick Flag Endura Poly

12" x 18" POW/MIA Stick Flag Endura Poly
Click to enlarge image(s)
Mounted on a 5/16" x 30" natural wooden staff.