4" x 6" POW/MIA Stick Flag Econ Cotton No-Fray

4" x 6" POW/MIA Stick Flag Econ Cotton No-Fray
Click to enlarge image(s)
Mounted on a 3/16" x 10" natural wood staff.